FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ขณะนี้เรารับเฉพาะพยาบาลที่มีใบรับรองเท่านั้น

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เราจัดสัมมนาเพื่อเชิญพยาบาลไทยให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา

เราจัดกิจกรรมดังกล่าวเดือนละสองครั้ง

ไม่,มันเป็นเพียงข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนถึงเราหรือติดต่อทางอีเมลได้ แต่กิจกรรมเหล่านั้นมันคุ้มค่าที่จะรับฟังอย่างแน่นอน

โดยปกติแล้วกลุ่มจะประกอบด้วยคนประมาณ 5-15 คน

พยาบาลที่เข้าร่วมไม่ควรมีอายุเกิน 50 ปี

หากคุณเป็นพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพในประเทศเยอรมนี ขั้นตอนแรกคือติดต่อเราจากนั้นเราจะแนะนำให้คุณเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งของเราหรือทางออนไลน์ หากต้องการเข้าร่วมหลักสูตร คุณต้องชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท คุณจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากผ่านการสอบภาษาที่หนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เรามีโปรแกรมการจ้างงานที่หลากหลาย

หากคุณเลือกสัญญาจ้าง 2 ปี คุณจะได้รับโบนัสสัญญาจ้างทันที 25,000 บาท

ตามหลักสูตรของบริษัท MEDIMATCHER พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเริ่มเรียนหลักสูตร A1, A2 และ B1 ในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ (6 เดือน) หลังจากได้รับการรับรอง B1 จากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติ B1 เราสามารถพาคุณไปยังประเทศเยอรมนีได้ หาก b1 คุณสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ หากคุณตัดสินใจที่จะเรียนระดับถัดไปในเยอรมนี เช่น b2 คุณก็สามารถทำงานเป็นพยาบาลได้อย่างเต็มตัว ตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขอวีซ่าและการแปลเอกสาร)

บทเรียนที่เป็นไปได้คือหกวันต่อสัปดาห์ มีชั้นเรียนตอนเช้าและตอนเย็น ดังนั้นคุณสามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลา

การชำระเงินในเยอรมนีแบ่งออกเป็นการชำระเงินแบบ “Netto” และ “Brutto” ข้อแตกต่างนั้นง่าย: คำจำกัดความของ Brutto: การชำระเงินก่อนหักภาษีและอากร คำจำกัดความของ Netto: การชำระเงินหลังหักภาษีและอากร เงินเดือนเฉลี่ยของพยาบาลของเราคือ Brutto 100.000 บาท/เดือน และ Netto 70.000 บาท/เดือน คุณจะเหลือตามจำนวน “Netto” หักประกันสุขภาพและประกันสังคมไปแล้ว

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถเริ่มทำงานด้วย B1 และเราจะพาคุณไปที่ประเทศเยอรมนี หากคุณสอบ B2 ในประเทศเยอรมนีด้วย คุณจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นในบริษัทในอนาคตและได้รับค่าจ้างที่ดีขึ้น

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด การศึกษาไทยของคุณจะต้องได้รับการยอมรับในประเทศเยอรมนี ทำได้พร้อมกับใบรับรองภาษา B1 หรือ B2 และเอกสารการสอบของการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย นี่คือรายการเอกสารที่คุณต้องเตรียม – รายการเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ดาวน์โหลด

คุณมีอิสระที่จะเดินทางเข้าและออกประเทศได้ตามที่คุณต้องการในช่วงวันหยุดของคุณ แต่คุณต้องประสานงานตารางเวลาของคุณกับนายจ้างของคุณ

ส่วนใหญ่บริษัทหานายจ้างและงานกับหอพักในกรณีที่ไม่มีหอพัก Medimatcher จะช่วยคุณหาที่พัก เราจะช่วยคุณหาที่พักที่ดี

MEDIMATCHER ได้รับค่าตอบแทนจากใคร? เราได้รับเงินจากนายจ้างของคุณ เราไม่หักเงินเดือนคุณ คุณมีรายได้ คุณได้รับเงินเดือนเต็ม

อันดับแรกคือวีซ่า “17a” หลังจากจบหลักสูตรเทียบเท่าและจบหลักสูตรภาษาแล้ว คุณสามารถพำนักด้วยวีซ่าทำงานถาวรได้

นอกเหนือจากเงินประกันจำนวน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ตกลงเริ่มโครงการจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่านั้น

เราวางเงินประกันคุณภาพพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ คอร์สก่อนหน้านี้เราให้พยาบาลเรียนฟรี แต่พยาบาลมาสมัครแบบไม่ตั้งใจ

FAQ – คำถามที่พบบ่อย