ใบอนุญาตขับขี่สำหรับประเทศเยอรมนี

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยและสนใจที่จะขอรับใบขับขี่เยอรมัน คุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ขั้นตอนเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณมีใบขับขี่จากประเทศบ้านเกิดของคุณหรือไม่

หากคุณมีใบขับขี่ที่ถูกต้องจากประเทศไทยแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่เยอรมันได้ตราบเท่าที่ใบขับขี่นั้นยังมีอายุใช้งานอยู่ ขั้นตอนนี้ค่อนข้างง่ายและสามารถทำได้ที่สำนักงานใบขับขี่ท้องถิ่นทุกแห่งในเยอรมนี

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับประเทศเยอรมนี FAQ

The process

ขั้นแรก คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณ เช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน คุณจะต้องแสดงหลักฐานที่อยู่ในเยอรมนี เช่น ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคหรือสัญญาเช่า

ขั้นต่อไป,คุณจะต้องผ่านการทดสอบการมองเห็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้งานยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ คุณอาจต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของเยอรมันด้วย

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว คุณจะสามารถแลกเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นเยอรมันได้ โปรดทราบว่าใบขับขี่เยอรมันของคุณจะใช้ได้ในช่วงเวลาจำกัด โดยทั่วไปคือหกเดือนถึงหนึ่งปี หลังจากเวลานี้ คุณจะต้องต่ออายุใบอนุญาตของคุณโดยผ่านการทดสอบการขับขี่จริง

หากคุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องจากประเทศไทยคุณจะต้องเรียนหลักสูตรการขับขี่และผ่านการทดสอบการขับขี่ภาคปฏิบัติเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่ของเยอรมันโดยทั่วไปแล้วหลักสูตรการขับรถจะประกอบด้วยการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรถตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของเยอรมัน

เมื่อคุณจบหลักสูตรการขับขี่แล้วคุณจะต้องผ่านการทดสอบการขับขี่ภาคปฏิบัติเพื่อรับใบขับขี่เยอรมัน การทดสอบนี้จะประเมินความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย รวมถึงความรู้ด้านกฎหมายจราจรและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์การขับขี่ต่างๆ

โดยรวมแล้ว,การขอใบขับขี่เยอรมันหากคุณมาจากประเทศไทยนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายาม อย่างไรก็ตาม ด้วยการเตรียมตัวที่ถูกต้องและการอุทิศตนอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับใบอนุญาตขับรถของเยอรมันได้สำเร็จและเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์มากมายจากการขับรถในเยอรมนี

ใบขับขี่เยอรมัน – German Driving License